KESTÄVYYS

Kun resurssit ovat rajalliset, on entistäkin tärkeämpää työskennellä kauaskantoisesti, fokuksena kestävä toiminta. Ja juuri niin me toimimmekin! Mutta tokihan emme voi tehdä aivan kaikkea yhdellä kertaa.


Fokusalueet

Jotta voisimme priorisoida oikein ja varmistua keskittyvämme kaikkein tärkeimpiin aihepiireihin, olemme yhdessä asiakkaidemme, työtovereidemme, omistajiemme, tavarantoimittajiemme jne. kanssa identifioineet viisi eri pääkohtaa, joiden mukaan haluamme toimia:


Partykingin fokusalueet kestävyydelle ovat siis kestävä tarjonta, yhteisöön sitoutuvuus, kestävä toimitusketju, tuotantovastuu sekä kestävä toiminta. Näistä kestävä tarjonta ja yhteisöön sitoutuvuus ovat kaksi osa-aluetta, joiden kautta voimme luoda eniten arvoa toiminnallemme ja juuri näissä Partyking aikookin olla johtava suunnannäyttäjä.

castle