Valikko

Kestävyys

Fight boredom - ja ilmastonmuutosta vastaan.
Olisi todella tylsää, jos maa tuhoutuisi. Se on täysin vastoin tehtäväämme taistella tylsyyttä vastaan, joten tietenkin teemme työtä pitkän aikavälin kestävän liiketoiminnan puolesta.

Hyvä ei ole tarpeeksi hyvin

Pyrimme jatkuvasti laajentamaan ja parantamaan valikoimaamme. Esimerkiksi kestävämpiä tuotteita valikomassamme.

Vastuu koko juhlavaltakunnasta

Osallistumme aktiivisesti sosiaalisesti kestävään yhteiskuntaan ja otamme vastuun yhteiskunnan toiminnasta vaikuttaa taloudellisesta, ympäristöllisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta.

Less is more

Pyrimme jatkuvasti olemaan kestävämpiä ja vähentämään ilmastovaikutuksiamme suuressa ja pienessä. Esimerkiksi kun on kyse energiankulutuksestamme ja jätehuollosta.

Kierrätä tai poistu

Otamme tuottajan vastuun, jotta tuotujen ja myytyjen tuotteiden jäte voidaan kerätä ja kierrättää.

Our way or the highway

Asetamme vaatimuksia kaikilta toimittajiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme koskien etiikkaa, ihmisoikeuksia ja työoloja.